Sponsoring

Natuurlijk is voor de realisatie van het cadeau een aanzienlijk bedrag benodigd. De Fundraising zal echter pas starten nadat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld de acceptatie van het cadeau door de gemeente, de bijdrage van de gemeente voor realisatie van de sokkel waarop het beeld geplaatst gaat worden en last but not least het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De Fundraising zal zowel onder bedrijven, instellingen en inwoners van Dordrecht gebeuren, als ook onder iedereen die de openbare kunst een warm hart toedraagt.

Mocht u ideeën hebben over fundraising of hierbij willen helpen, neem dan contact op met de secretaris (secretaris@hannekenvandordt.nl).

Meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring/fundraising volgt.