Sponsoring

Natuurlijk is voor de realisatie van het beeld een aanzienlijk bedrag benodigd. De Fundraising zal echter pas starten nadat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld de acceptatie door de gemeente, de bijdrage van de gemeente voor realisatie van bijvoorbeeld de sokkel waarop het beeld geplaatst gaat worden en last but not least het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De Fundraising zal zowel onder bedrijven, instellingen en inwoners van Dordrecht gebeuren, als ook onder iedereen die de openbare kunst een warm hart toedraagt.

Mocht u ideeën hebben over fundraising of hierbij willen helpen, neem dan contact op met de secretaris (secretaris@hannekenvandordt.nl).

Meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring/fundraising volgt.

Indien u nu reeds een bijdrage zou willen doen, dan is dat van harte welkom. De voorbereidingen kosten altijd geld. Tot nu toe zijn de “aanloop”-kosten gedragen door een aantal individuele “sponsors”.

Uw bijdrage kan gestort worden op:

NL 94 RABO 0368692647 tnv Stichting Hanneken van Dordt