Over ons

Als inwoners van Dordrecht zijn wij natuurlijk begaan met onze stad. Op enig moment vielen een aantal dingen samen, zoals de 800e verjaardag van Dordrecht en de creatie van Gerhard Lentink:

DIT BEELD MOET GEREALISEERD WORDEN!

De initiatiefnemers hebben in nauw overleg met de kunstenaar het afgelopen jaar reeds vele gesprekken gevoerd. Nu deze gesprekken serieuzer werden, hebben wij ons verenigd in de Stichting Hanneken van Dordt, opgericht op 29 oktober 2020.

Het bestuur:

Voorzitter: Robert Bezemer

Secretaris: Geesken Bloemendal – ter Horst

Penningmeester: Lex van der Hoek

Bestuurslid: Richard Kraaijeveld van Hemert

Bestuurslid: Bertil Dekker

Bestuurslid: Joes van Lenten

De leden van het bestuur en andere vrijwilligers die zich inzetten voor of namens de stichting ontvangen hiervoor geen beloning.

ANBI Stichting

De stichting heeft vanaf 1 september 2022 zowel de ANBI status als ook de culturele ANBI status, zodat er bij de fundraising gebruik gemaakt kan worden van fiscale voordelen.

RSIN Stichting Hanneken van Dordt : 861782197

Statutair doel:

  1. De stichting heeft als doel: Het bevorderen dat een beeld van Choëphore à la Hanneken van Dordt, naar ontwerp van Gerhard Lentink, op iconisch formaat (circa twintig meter inclusief sokkel) in Dordrecht wordt geplaatst, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Fondswerving

Om de realisatie van het beeld te realiseren is een dekkingsplan ontwikkeld met als elementen:

  • algemene inzameling (crowdfunding) in de Drechtsteden met steun van lokale media en social media
  • (hoofd-) sponsoren / bedrijven
  • families en (service-) clubs
  • merchandising (3D vervaardigde) beeldjes van ”Hanneken van Dordt”
  • publieke steunfondsen
  • bijdrage van de gemeente Dordrecht

Beheer en besteding van het vermogen

Zodra er instemming is van de gemeente Dordrecht en er zekerheid is inzake vergunningen (naar schatting medio 2023) dan zal de fondswerving starten. De stichting streeft ernaar om, in samenwerking met de gemeente dordrecht, eind 2023/ begin 2024 voldoende middelen te hebben geworven om opdrachten aan de kunstenaar, de dienstverleners en de constructeurs te geven.

De middelen worden op de eigen bankrekening bij de Rabobank beheerd, totdat op grond van gesloten overeenkomsten betalingen worden gedaan. Het streven is dat het beeld eind 2024 is gerealiseerd.