Hanneken van Dordt

Op de stadsplattegrond van Dordrecht die de zeer bekwame cartograaf Jacob van Deventer in 1545 in opdracht van Philips II vervaardigde, staat ze al prominent afgebeeld: de stadsreuzin Hanneken van Dordt. Vanaf haar strategische positie op het door drie gemetselde bogen geschraagde oostelijke bruggenhoofd van de Boombrug (destijds de ‘Groote Brug’ of ‘Brugge van Hanneken van Dordt’) overzag ze in de late middeleeuwen het drukke scheepvaartverkeer dat via deze brug over de Wijn-haven het inwendige van de stad binnendrong.

Hoog boven het hoofd hield de stedenmaagd het stadsvaandel, ongeveer zoals haar drie, vier eeuwen jongere zusje de vrijheidstoorts zou heffen boven de rede van New York.

Afgaand op de kaart van Van Deventer waren de afmetingen van het beeld spectaculair: de nabij-gelegen Groothoofdspoort , de in 1607 ingestorte Puttoxtoren en de in 1617 gesloopte Hanneken van Dordttoren zijn nauwelijks hoger.Hoe de reuzin haar einde vond, is niet geboekstaafd. Wellicht moest het beeld wijken, toen de Groote Brug in 1617 werd versmald en van huizen voorzien.

Een uitgebreide beschrijving van de voorgeschiedenis door de kunstenaar, Gerhard Lentink https://gerhardlentink.nl/

Hanneken van Dordt is opgenomen in de Canon van Nederland.
Op de website van de Canon van Nederland is bij de geschiedenis van Dordrecht een uitleg weergegeven over de vroegere plaats van het stadsbeeld, bij de ingang van de Voorstraatshaven: https://www.canonvannederland.nl/nl/page/143726/grachten-muren-en-stadspoorten