Welkom bij de Stichting Hanneken van Dordt

Deze website geeft informatie over de Stichting Hanneken van Dordt, over haar wens om te helpen bij de realisatie van het beeld Hanneken van Dordt en hoe dat allemaal gerealiseerd moet gaan worden.

NIEUWS:

April 2024:

Hanneken in Papendrecht

Hanneken is vanaf 17 april te zien in de centrale entreehal van het gemeentehuis, aan de Markt in Papendrecht! In de grote, hoge hal komt het schaalmodel mooi tot haar (grond)recht!

Foto gemaakt door Sanne Kuilboer

Januari 2024:

Intree Dordrecht toont Hanneken

Het schaalmodel van Hanneken is verhuisd van de Schouwstock aan het Otto Dickeplein naar de hal van Intree Dordrecht / VVV aan de Spuiboulevard 99.
Het schaalmodel is tot en met 28 maart ’24 te zien gedurende de openingstijden van Intree Dordrecht: ma t/m vr: 9:30-17:30, za 10:00-17:00 en zo 11:00-15:00 uur.

Nadat op 11 april 2023 de Gemeenteraad vrijwel unaniem positief reageerde op het voorstel tot verdere uitwerking van de plannen, zijn er een aantal besprekingen geweest van de Stichting Hanneken van Dordt, de kunstenaar en de projectmanager.
Eerste objectief is de totstandkoming van een uitgewerkt technisch concept voor de realisering van het beeld, de uitvoering van de sokkel, de fundering, plaatsing etc. én de berekening van de kosten van elk onderdeel. Daarna wordt het plan opnieuw voorgelegd aan de raad.

Augustus 2023:

Expositie Gerhard Lentink in de Kunstkerk

Van zaterdag 19 augustus tot 30 november 2023 is de expositie: 
GERHARD LENTINK | DWARSDOORSNEDE VAN EEN OEUVRE in de Kunstkerk te Dordrecht te zien!

In zijn tot nu toe grootste solo-expositie in Dordrecht, de stad waar Lentink woont, blikt hij terug op 40 jaar kunstenaarschap met een dwarsdoorsnede van zijn werk; vanaf zijn academietijd tot het meest recente werk. De verhouding van de mens als individu tot zijn omgeving en de dimensie van tijd daarin is het allesomvattende thema. 

https://www.kunstkerk.com/agenda/gerhard-lentink

Juni 2023:

Reis- en vakantietips!

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht zou het zo maar kunnen dat u deze zomer in binnen- of buitenland tegen een van de werken van Gerhard Lentink in de openbare ruimte aanloopt!
Om deze mogelijkheid nog waarschijnlijker te maken kunt u hier een overzicht downloaden van de openbare kunstwerken van Gerhard incl. bezoekadressen:

April 2023:

Goed nieuws!! De gemeenteraad heeft bijna unaniem ingestemd met het voorstel om Hanneken in de tijd naar voren te trekken en als eerste baken voor de ontwikkeling van Wantij-West te realiseren! We gaan nu versneld in gesprek met de gemeente om afspraken te maken over de verdere ontwikkeling. Lees het artikel hier: https://www.ad.nl/dordrecht/dordtse-raad-ziet-geen-reden-om-langer-te-wachten-met-plan-voor-megabeeld-hanneken-van-dordt~a4ac9c44/

17-04-2023: Nieuwsbericht op RTV Dordt; “Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel steun is voor de komst van het beeld op de Stadswerven.”


April 2023:

“Hanneken On Tour” gaat door! Het schaalmodel van Hanneken is verhuisd van de Kunstkerk naar de tropische binnentuin van appartementencomplex de Schouwstock aan het Otto Dickeplein. Vanaf de Hoefijzerstraat is het beeld goed te zien. Ook is daar een tekstpaneel geplaatst met uitleg over Hanneken.

Maart 2023:

Stichting Hanneken van Dordt en kunstenaar Gerhard Lentink hebben goed nieuws!
Er zit hernieuwde voortgang in de realisatie van het kunstwerk in Dordrecht
met het tot stand komen van een prachtige plek voor Hanneken in het nieuwe hart van de Stadswerven:

Hanneken van Dordt, de kunstenaar en de stichting zaten de afgelopen maanden niet stil! We spraken met de fracties in de gemeenteraad; ze reageerden overwegend positief.
We participeerden in alle inspraakrondes van de planvorming rond Stadswerven / Wantij–West en de voorstellen die uitgewerkt worden de gemeente samen met bureau UUM
:

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/230202-WZD-Ontwikkelplan-Wantij-west-definitief.pdf

 • In het ontwikkelplan voor Wantij-West is het Waterplein als centrum van de nieuwe wijk opgenomen. Een plein als centrale ruimte verdient een mooi herkenningspunt! Een uitdagend beeld dat zich van alle kanten laat bekijken, een baken voor de bezoekers en gebruikers van de wijk. Een nieuwe parel aan het Dordtse parelsnoer. In een oude industriële omgeving een passend kunstwerk dat refereert aan de Dordtse historie en het unieke karakter van de plek. Wat wil je als stad nog meer! Het bevordert naamsbekendheid van Dordrecht, saamhorigheid en een gevoel van trots. Kunst in de openbare ruimte doet ertoe!!

We hebben de fracties van de gemeenteraad op 3 maart j.l. uitgenodigd in de Kunstkerk om het beeld te bewonderen en bij te praten over de stand van zaken rondom de realisatie. Onderdeel hiervan was de plaatsing van een schaalmodel op de maquette van de Stadswerven (zie de bovenstaande foto) zodat er een goed beeld gegeven kon worden van de schaal van het beeld in de nieuwe omgeving.
De reacties hierop waren unaniem positief en alle bezoekers waren het er over eens dat het beeld op deze nieuwe plaats een essentiële toevoeging op het geplande waterplein in Wantij-west is!

Waar zijn we in de winter van 2022 / 2023 nog verder mee bezig?

 • Hanneken is vanaf 9 december 2022 tot 9 maart 2023 te bewonderen in de Kunstkerk in Dordrecht!
  Het schaalmodel heeft een mooie plek gekregen in de vernieuwde kunstkerk als onderdeel van de tentoonstelling “Lucid”.
  www.kunstkerk.com
 • Het schaalmodel van Hanneken staat momenteel (tot begin december) in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Aansluitend zal het beeld verhuizen naar de Kunstkerk in Dordrecht. De datum zal nog bekend gemaakt worden op deze website.
 • Daarvoor stond Hanneken tot half augustus in de hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het nodigde uit tot gesprek en bewondering.  
 • Op diverse manieren houden we Hanneken van Dordt in de aandacht van politiek, bedrijven en burgers.
 • Informeel hebben Rijkswaterstaat en het projectteam Stadswerven – West laten weten dat er geen overwegende bezwaren tegen de nieuwe beoogde locatie in het water bij Villa Augustus lijken te bestaan. 
 • De vorige gemeenteraad in Dordrecht reageerde overwegend positief op de nieuwe locatie op Stads-werven west.  Wij hebben de, op 31 mei geïnstalleerde, nieuwe gemeenteraad geïnformeerd en de fracties benaderd. Ook de wethouder van cultuur Rick van der Linden hoorde daar natuurlijk bij. We ervaren gelukkig dezelfde overwegend positieve houding!
 • We participeren in de inspraakronde van de plannen voor Stadswerven-West. In de eerste ronde mochten we meedenken toen de brede kaders werden geïnventariseerd. Ook in de tweede ronde was een positieve grondhouding van alle betrokken partijen te bespeuren. Verheugend is dus dat alle groepen die meedenken over levendigheid, leefbaarheid en bereikbaarheid vinden dat Hanneken er bij hoort. Een signaal voor de gemeenteraad die als volgende stap in het ontwikkelproces hier juni/juli over gaat spreken. De verwachting is dat het College van B en W in het najaar een totaal voorstel voor de nieuwe wijk aanbiedt.
 • Het schaalmodel van Hanneken van Dordt verhuisde in september voor drie maanden van de hal van het ASZ-ziekenhuis naar de hal van het Gemeentehuis in Zwijndrecht als onderdeel van de tentoonstelling die de 25 jarige Stichting Beeldenpark Drechtoevers organiseert met de titel “Vooruitzien”, ook wel Kunzt genoemd. 12 gevestigde beeldende kunstenaars zullen daar werk exposeren en zij hebben op hun beurt weer twaalf jonge kunstenaars uitgenodigd hun eigen werk ten toon te stellen.

HANNEKEN VAN DORDT ALS ONDERDEEL VAN HET DWAALSPOOR 2021 (10 dec tm 9 jan)

Wie tijdens de Dordtsche December Dagen ‘s avonds de binnenstad bezoekt, komt in een sprookjesachtige setting terecht. Een route met subtiele lichtkunst neemt je mee langs twaalf waterverhalen bij 12 bruggen. Adembenemende animaties en lichtprojecties zorgen voor een magische minireis van het Groothoofd tot de Grote Kerk.

https://www.facebook.com/100005320176593/posts/1901977146656273/?d=n

Fokko van der Straaten heeft een mooie documentaire gemaakt over kunstenaar Gerhard Lentink en zijn beeld:

Het schaalmodel was van 25 september tm 21 oktober 2021 te bewonderen en wel in de Torenhal van de Grote Kerk: